Verklaring Omtrent Gedrag

Vrijwilligers die met kinderen werken, kunnen gratis een VOG aanvragen via de vrijwilligersorganisatie. Met een “Verklaring Omtrent Het Gedrag”(VOG), uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Kan iemand aantonen dat hij of zij geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, die vrijwilligerswerk in de weg staan. Lees meer hier https://www.justis.nl/producten/vog/vrijwilligers-en-vrijwilligersorganisaties.aspx

In 2021 hebben alle bestuursleden een geldige VOG overlegd, en vanaf 2022 hebben we dit beleid uitgebreid. Daarom controleren we jaarlijks op een geldige VOG voor alle bestuursleden en alle vrijwilligers.