Preventiebeleid

Als Kindervakantiewerk Roosteren doen wij ons uiterste best om als vrijwilligersorganisatie onze zaken op orde te hebben. Daarbij hoort het bewaken van de fysieke en sociale veiligheid van de vrijwilligers, maar in het bijzonder natuurlijk ook die van de deelnemers: de kinderen. Een veilige omgeving voor jongeren om te kunnen spelen, groeien en bloeien is heel belangrijk.

Wij willen ons, samen met de vrijwilligers, sterk maken voor een dergelijke veilige omgeving, waar geen plaats is voor ongewenst, grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid. In de eerste plaats hanteren we voor alle vrijwilligers (bestuur, leiding, etc.) een gedragscode. Ten tweede werken wij binnen onze organisatie met vertrouwenspersonen. In de laatste plaats werken wij aan een veilige omgeving via het aanvragen van een “Verklaring Omtrent Het Gedrag” (VOG). In 2021 hebben alle bestuursleden een geldige VOG overlegd, en vanaf 2022 hebben we dit beleid uitgebreid. Daarom controleren we jaarlijks op een geldige VOG voor alle bestuursleden en alle vrijwilligers.

Raadpleeg hier onze gedragscode.

Hier kunt u alle informatie m.b.t. de Verklaring Omtrent Gedrag raadplegen.